Obsah

 

AKO POUKÁZAŤ DVE PERCENTÁ Z DANÍ

 

Dôležité termíny:

  • do 31. marca  - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla  - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla  pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku, máte možnosť venovať 3% z dane,  požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

 

Číslo účtu Občianskeho združenia:   IBAN: 4611110000006605663007

IČO Občianskeho združenia:              48430234

 

VYHLÁSENIE o poukázaní zaplatenej dane   (119.28 kB) 

POTVRDENIE  o zaplatení dane  (80.95 kB)