Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Odborné učilište internátne a praktická škola

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Kontaktné spojenie
Zelenková Lucia, Ing.

Telefón: 0445514740

E-mail: ou.lm@centrum.sk