Obsah

Krúžky

Pečenie  a varenia hrou – Mgr. Alena Žišková, PhDr. Jana Vechterová

1. Morava Tomáš

2. Uličný Daniel

3. Urban Patrik

4. Bobrík Andrej 

5. Horváthová Radka

6. Kučerák Jakub  

7. Milová Simona  

8. Kaločayová Jana

9. Sleziak Marek 

10. Štrkáčová Alžbeta