Obsah

Krúžky

Športový krúžok - ping-pong

Vedúci krúžku:   Ing. Stanislav Smitka