Obsah

GALÉRIA P.M.BOHÚŇA

V mesiaci september 2013 sme s ubytovanými žiakmi v školskom internáte pri OU LM navštívili Liptovskú Galériu Petra Michala Bohúňa, kde mali možnosť sa zoznámiť s výstavnými sieňami uvedenej galérie. Žiakov ktorých vystavované diela zaujali sa so záujmom prihlásili na výtvarné tvorivé dielne, ktoré sme po dohode s galerijnou pedagogičkou Alidkou Hižnayovou začali 1 krát týždenne realizovať. Pravidelné tvorivé stretnutia sú vhodným a účelným využitím voľného času žiakov, ale zároveň aj možnosť realizácie výtvarného krúžku v inom prostredí, kde sa naši žiaci cítia veľmi dobre. Návštevou tejto aktivity podporujeme u žiakov rozvoj osobnosti, čo je jedna z ciest ako prekonávať bariéry u žiakov. Jednoduchosť, úprimnosť, skromnosť a individualita každého žiaka sa môže naplno prejaviť priamo vo výtvarných tvorivých dielňach. Je našou snahou podporovať a rozvíjať talent a schopnosti žiakov, ktorí o takýto druh činnosti prejavia záujem.Vytvorené: 13. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 13. 6. 2017 13:27
Autor: