Obsah

DEŇ UČITEĽOV 2014

V mesiaci marec každoročne pripravujeme kultúrny program ku „Dňu učiteľov“ pod vedením vychovávateľky. Žiaci aj tento rok prispeli k príjemnému posedeniu pre zamestnancov školy. Žiaci vo výchovnej činnosti pripravili pre každého zamestnanca školy drobný darček.