Obsah

VIANOCE

Mesiac december 2013 bol pre žiakov ubytovaných v školskom internáte mesiacom plným činnosti, nácviku kultúrneho programu a zhotovenia darčekov k sviatku Vianoc pre zamestnancov školy, pod vedením vychovávateliek. Žiaci spríjemnili posledný deň pred vianočnými prázdninami všetkým zamestnancom svojim kultúrnym programom a darčekmi ktoré zhotovili v rámci výchovnej činnosti.