Obsah

VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ ŽIAKOV 2014

Počas výchovnej činnosti so žiakmi tvoríme rôzne predmety, ktoré slúžia k estetizácii prostredia školy.

Svoj voľný čas využívame v našej telocvični aj športovými aktivitami.