Obsah

Pedagogický zbor

 

Riaditeľ školy:

Ing. Vítěslav Papřok

 

Zástupca riaditeľa školy:

Mgr. Svetlana Dzureková

 

 

Hlavná majsterka odbornej výchovy

Bc. Ľubica Uličná

 

 

Učitelia:

Ing. Kvetoslava Čániová

Mgr. Svetlana Dzureková

PhDr. Jana Vechterová

Mgr. Alena Žišková

 

Majstri OV:

Bc. Magdaléna Fodorová

Milena Hornová

Daniel Choma

Bc. Iveta Ivanidesová

Bc. Miriam Korčeková

Mgr. Jaroslava Paľove

Ing. Stanislav Smitka

Bc. Vladislava Urbanová

 

Vychovávatelia:

Božena Matejková

Bc. Jana Hliničanová

Jelena Šmihulová - pomocná vychovávateľka