Obsah

Pedagogický zbor

 

Riaditeľ školy:

Ing. Vítěslav Papřok

 

Zástupca riaditeľa školy:

Mgr. Svetlana Dzureková

 

 

Hlavná majsterka odbornej výchovy

Bc. Ľubica Uličná

 

 

Učitelia:

Ing. Kvetoslava Čániová - tr. uč. 3.OPS; 3.MUR

Mgr. Svetlana Dzureková

PhDr. Jana Vechterová - tr. uč. 1.PŠ;

Mgr. Alena Žišková - tr. uč. 2.PŠ

 

Majstri OV:

Bc. Magdaléna Fodorová - tr. uč. 3.CUK; 3.PEK

Daniel Choma 

Bc. Iveta Ivanidesová - tr. uč. 3.SDP

Bc. Miriam Korčeková - tr. uč. 2.CUK

Mgr. Jaroslava Paľove - tr. uč. 2.MUR; 2.PEK

Ing. Stanislav Smitka 

Bc. Vladislava Urbanová - tr. uč. 1.CUK; 1.PEK

 

Asistent učiteľa:

Mgr. Marta Klasovitá

 

Vychovávatelia:

Božena Matejková

Bc. Jana Hliničanová

Jelena Šmihulová - pomocná vychovávateľka