Obsah

Učebné odbory

2982 G 02          potravinárska výroba  -  pekárska výroba

2985 G               cukrárska výroba

3686 G 03         stavebná výroba – murárske práce

4572 G 06         poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov

6494 G              služby a domáce práce

3179 G 09         textilná výroba - tkáč

6485 G              opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

 

6492 E 00        Praktická škola   (PŠ)