Obsah

Cukrárenská výroba

 

 

Forma štúdia:                                   denná

Dĺžka prípravy :                               3 roky

Učebný odbor pre :                          chlapcov a dievčatá

Základné podmienky prijatia :       absolvovanie ŠZŠ , ZŠ

Spôsob ukončenia prípravy:          záverečná skúška - výučný

                                                            list

Pracovné uplatnenie:                     v cukrárenskej výrobe,  

                                                           v súkromnom podnikaní

 

 

Charakteristika učebného odboru:

 

            Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania v odbore cukrár. Pripravuje ich na pásovú výrobu zákuskov, ich zdobenie, obsluha a ovládanie strojov pri výrobe zákuskov, príprava na prácu v potravinárskych skladoch, na posudzovanie kvality a akosti produktov, ovládanie záručných lehôt potravín a výrobkov.