Obsah

Obchodná prevádzka  -  služby a domáce práce

 

Forma štúdia:                                   denná

Dĺžka prípravy:                                 3 roky

Učebný odbor pre :                          chlapcov a dievčatá

Základné podmienky prijatia :      absolvovanie ŠZŠ , ZŠ

Spôsob ukončenia prípravy:           záverečná skúška - výučný  list

Pracovné uplatnenie:                        - šička v odevných  závodoch    

                                                             - pomocná pracovníčka         

                                                            v stravovacích zariadeniach,

                                                            v penziónoch a rekreačných        

                                                            zariadeniach, v domácnosti

                                                            

 

Charakteristika učebného odboru :

 

            Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Pripravuje ich na jednotlivé profesie tak, aby boli schopní samostatne pracovať pri šijacom stroji . pre prácu v kuchyni sú dievčatá pripravené samostatne zvládnuť pomocné práce. V penziónoch a rekreačných  zariadeniach dievčatá dokážu samostatne zvládnuť upratovanie izieb a spoločných priestorov, pomocné práce pri prestieraní stolov, ale aj pranie a žehlenie.