Obsah

Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

 

 

Forma štúdia:                                 denná

Dĺžka prípravy:                               3 roky

Učebný odbor pre :                        chlapcov a dievčatá

Základné podmienky prijatia :    absolvovanie ŠZŠ , ZŠ

Spôsob ukončenia prípravy:       záverečná skúška - výučný list

Pracovné uplatnenie:                   v zdravotníckych zariadeniach   

                                                         a zariadeniach soc. starostlivosti

                                                           

                                                           

  Charakteristika učebného odboru :

 

 

         Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania zameraného na ošetrovateľské práce a opatrovateľské služby, zamerané na hygienu chorých, ich sprevádzanie, obliekanie, masáže, roznášanie stravy a odborného materiálu, úpravu postelí, dezinfekciu prostredia, starostlivosť o čistú a špinavú bielizeň, kŕmenie chorých, príprava liečivých čajov, poskytnutie základnej prvej pomoci a základov obväzovej techniky.