Obsah

Opravár poľnohospodárskych strojov

 

Odborné zameranie : Opravár poľnohospodárskych strojov

Forma štúdia:                                       denná

Dĺžka prípravy:                                      3 roky

Učebný odbor pre:                                chlapcov

Základné podmienky prijatia:            absolvovanie ŠZŠ , ZŠ

Spôsob ukončenia prípravy:               záverečná skúška – výučný list

Pracovné uplatnenie:                           v opravárenských dielňach

 

Charakteristika učebného odboru :

Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania v odbore opravár poľnohospodárskych strojov. Pripravuje ich na opravy jednoduchých strojov a zariadení v rastlinnej a živočíšnej výrobe , v rátane ručného opracovania kovov a kovania. Pripravuje ich na určenie stavu opotrebovania jednotlivých súčiastok na strojoch a diagnostikovanie porúch na jednoduchých strojoch. Pracovník je pripravený na organizovaný spôsob práce a života v dielňach poľnohospodárskych a roľníckych družstvách, farmách.

Po ukončení trojročnej prípravy a po úspešnom vykonaní záverečnej učňovskej skúšky dokáže absolvent samostatne robiť opravy strojov na spracovanie pôdy /pluhy, brány, disky, kombinátory a pod./ včetne prehliadky a údržby stroja. Samostatne diagnostikovať a opraviť chyby pruženia motorových vozidiel, prívesov a návesov používaných v poľnohospodárskych podnikoch. S pomocou skúseného mechanika dokáže pomáhať pro opravách bŕzd, podvozkov, prevodov a spaľovacích motorov.

Dokáže vykonávať opravy jednoduchých strojov a zariadení v živočíšnej výrobe /napr. zariadenia na miešanie krmív a odpratávanie hnoja/, Pod dozorom a vedením skúseného opravára môže vykonávať aj zložitejšie opravy maštaľnej mechanizácie /napr. kŕmne vozy.

 

Opravár poľnohospodárskych strojovOpravár poľnohospodárskych strojov Opravár poľnohospodárskych strojovOpravár poľnohospodárskych strojovOpravár poľnohospodárskych strojovOpravár poľnohospodárskych strojov     Opravár poľnohospodárskych strojov