Obsah

Pekárenská výroba

 

Forma štúdia:                                denná

Dĺžka prípravy :                             3 roky

Učebný odbor pre :                       chlapcov a dievčatá

Základné podmienky prijatia :    absolvovanie ŠZŠ , ZŠ

Spôsob ukončenia prípravy:        záverečná skúška - výučný list

Pracovné uplatnenie:                    v pekárenskej výrobe,

                                                          v súkromnom  podnikaní

 

 

Charakteristika učebného odboru:

 

 

Učebný odor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania v odbore pekár, pripravuje ich na zvládnutie technologických postupov pri príprave cesta pripravuje ich na pásovú výrobu pečiva a pekárenských výrobkov ale aj na ovládanie a obsluhu strojov potrebných pri zhotovovaní výrobkov. Rozvíja manuálnu zručnosť pri zhotovovaní výrobkov. Okrem tejto práce ich pripravuje na prácu v skladoch so surovinami, polotovarmi ale aj na expedíciu hotových výrobkov. Pracovníka pripraví na organizovaný spôsob práce v pekárenskej výrobe /váženie, príprava cesta, tvarovanie, sádzanie, pečenie a vypekanie, balenie a expedícia /.