Obsah

Poľnohospodárska výroba  -  rastlinná a živočíšna výroba

 

Forma štúdia:                                denná

Dĺžka prípravy:                              3 roky

Učebný odbor pre :                       chlapcov a dievčatá

Základné podmienky prijatia :    absolvovanie ŠZŠ , ZŠ

Spôsob ukončenia prípravy:       záverečná skúška - výučný list

Pracovné uplatnenie:                   v poľnohospodárskej výrobe

                                                           

 

Charakteristika  učebného odboru :

 

         Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania v chove zvierat a pestovania rastlín. Pripravuje ich na výkon pomocných prác pri ošetrovaní hovädzieho dobytka , ošípaných , oviec, koní , hydiny ich kŕmení a napájaní, príprave, úprave a dávkovaní krmív a na výkon pomocných prác pri príprave osiva, sadiva, pri siatí a sadení, ošetrovaní plodín v čase vegetácie, pri zberových a pozberových  prácach. Vie ovládať jednoduché ručné pracovné náradie, jednoduché poľnohospodárske stroje, maštaľnú mechanizáciu, klasické ručné a strojové dojenie dojníc. Dokáže vykonávať I údržbu týchto zariadení a ručného pracovného náradia.