Obsah

Stavebná výroba - murárske práce

 

Forma štúdia:                                      denná

Dĺžka prípravy:                                    3 roky

Učebný odbor pre :                            chlapcov

Základné podmienky prijatia :          absolvovanie ŠZŠ , ZŠ

Spôsob ukončenia prípravy:             záverečná skúška – výučný list

Pracovné uplatnenie:                         súkromné a iné stavby

 

Charakteristika učebného odboru:

Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Absolvent odborného učilišťa zvláda bežné stavebné práce, ako murovanie nosných a výplňových múrov, priečok na rôznych pracoviskách stavebnej výroby, prípravu malty, jednoduché vnútorné i vonkajšie omietky, základné betonárske práce, prípravu betónu, obsluhu rôznych jednoduchých strojov a zariadení. Práce s drevom a osadzovaním výrobkov PSV / zárubne, konzoly, okná atď.

Po skončení učebného odboru žiaci musia byť pripravení na samostatný vstup do života a zapojiť sa do pracovného pomeru. Rozoznávajú základne stavebné materiály. Absolventi dokážu vykonávať bežné stavebné práce ako murovanie nosných a výplňových múrov, priečok, prípravu malty, jednoduché vnútorné a vonkajšie omietky, základné betonárske práce, príprava betónu, obsluha rôznych jednoduchých stavebných strojov a zariadení. Dokážu osádzať zárubne, okná , konzoly a pod. Pri svojej práci dodržiavajú základné bezpečnostné predpisy, hygienu práce a používať ochranné pracovné pomôcky.

 

Stavebná výroba - murárske práceStavebná výroba - murárske práceStavebná výroba - murárske práceStavebná výroba - murárske práceStavebná výroba - murárske práceStavebná výroba - murárske práce

Stavebná výroba - murárske práceStavebná výroba - murárske práceStavebná výroba - murárske práce