Obsah

Textilná výroba - Tkáč

 

Forma štúdia:                                   denná

Dĺžka prípravy:                                 3 roky

Učebný odbor pre :                          chlapcov a dievčatá

Základné podmienky prijatia :       absolvovanie ŠZŠ , ZŠ

Spôsob ukončenia prípravy:           záverečná skúška - výučný  list

Pracovné uplatnenie:                       remeselný ručný tkáč,

                                                            /výroba domácich kobercov      

                                                            a gobelínov/

                                                          

 

Charakteristika  učebného odboru :

 

Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou pre remeselné povolanie v odbore ručné tkanie kobercov a gobelínov. Pripravuje ich na samostatnú tvorivú činnosť pri tkaní jednotlivých druhov výrobkov. Práce sú zamerané na obsluhu s ručnými krosnami a tkacích rámikov. Pripravuje ich na zvládnutie prác pri príprave priadze ku tkaniu / prevíjanie, snovanie/.Tvorivá práca spočíva v príprave projektov, v ladení rôznych farebných odtieňov a napokon v samostatnej práci tkania gobelínov, prípadne viazania kobercov.