Obsah

Odborné učilište internátne a praktická škola

IBAN: SK79 8180 0000 0070 0010 7061

IČO:
00493775
DIČ:
2021436208

Hlavná adresa

Janka Alexyho 1942
031 01 Liptovský Mikuláš

Kontaktné spojenie

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Papřok Vítěslav, Ing.Riaditeľ školy0445514740
0903116947
Daňová Janasociálny pracovník0445514740
0903908059
Dzureková Svetlana, Mgr.Zástupca riaditeľa školy0445514740
0948882040
Uličná Ľubica, Bc.Hlavný majster odborného výcviku0445514740
Jančušová Ivona, Mgr.Hlavná ekonómka0445514740
Labajová AlenaVedúca školskej jedálne0445514740
Matejková BoženaVedúca vychovávateľka0903615204