Obsah

Odborné učilište internátne a praktická škola

IBAN: SK79 8180 0000 0070 0010 7061

IČO:
00493775
DIČ:
2021436208

Hlavná adresa

Janka Alexyho 1942
031 01 Liptovský Mikuláš

Kontaktné spojenie

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Papřok Vítěslav, Ing. Riaditeľ školy 0445514740
0903116947
Daňová Jana Sociálny pracovník 0445514740
0903908059
Dzureková Svetlana, Mgr. Zástupca riaditeľa školy 0445514740
0948882040
Uličná Ľubica, Bc. Hlavný majster odborného výcviku 0445514740
Zelenková Lucia, Ing. Hlavná ekonómka 0445514740
Labajová Alena Vedúca školskej jedálne 0445514740
Matejková Božena Vedúca vychovávateľka 0903615204