Obsah

Odborné učilište a praktická škola Liptovský Mikuláš

 

Vítame Vás na stránke našej školy

 

         História OU v Beňadikovej sa začala písať v septembri 1987, keď sa z Lipt. Jána presunul odbor poľnohospodárska výroba so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu do Beňadikovej. Korene však treba hľadať ešte prv v OOU v Lipt. Jáne. Na základe požiadavky poľnohospodárskych podnikov a so súhlasom SKNV – odboru školstva od škol. roku 1983/84 zriadil sa v tunajšom učilišti ďalší učebný odbor: poľnohospodárska výroba so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu č. 48- 93-2. V škol. roku 1984 až 1985 bola zariadená elokovaná trieda s týmto zameraním.

Odborné učilište a praktická škola Liptovský Mikuláš

Správy

20.12.2016

VYCHÁDZKA K PAMÄTNÍKU HÁJ NICOVÔ 2015

VYCHÁDZKA K PAMÄTNÍKU HÁJ NICOVÔ 2015

V mesiaci máj pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia mesta, Liptovský Mikuláš sme spolu so žiakmi v rámci vychádzky položili kyticu vďaky k pamätníku padlých na Háji Nicovô.

Detail

20.12.2016

ROZLÚČKOVÝ VEČIEROK S TRETIAKMI 2015

ROZLÚČKOVÝ VEČIEROK S TRETIAKMI 2015

V mesiaci jún sme sa rozlúčili s našimi tretiakmi, milým kultúrnym programom, ktorý si žiaci pre svojich spolužiakov a vychovávateľov pripravili. Tancom, spevom, hovoreným slovom nám spríjemnili popoludnie. Rozlúčka bola milým ukončením pôsobenia žiakov na našom OU a ŠI.

Detail

20.12.2016

PREVZATIE OCENENIA 2015

PREVZATIE OCENENIA 2015

V mesiacoch máj, jún a október 2015 žiaci našej školy pod vedením vychovávateliek sa zúčastňovali  tvorivých dielní v budove bývalej evanjelickej fare, kde žiaci tvorili súťažné práce z diel Štúrovcov rôznymi technikami.

Detail

Fotogaléria

20.12.2016

PLES V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

PLES V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

Dňa 06. 02. 2013 sme na školskom internáte uskutočnili nultý ročník školského plesu pre ubytovaných žiakov. Otvorenie plesu bolo pre žiakov veľkým umeleckým zážitkom, keď sa na parkete objavila profesionálna dvojica tanečníkov. Naši žiaci pod vedením vychovávateliek pripravili krátke kultúrne vystúpenie. Zábava bola perfektná, žiaci sa cítili veľmi dobre. V závere školského plesu sme vyhodnotili najlepšiu tanečníčku a najlepšieho tanečníka, ktorí získali sladkú odmenu v podobe srdiečka.

Detail

20.12.2016

VÝSTAVA PŠ

VÝSTAVA PŠ

Dňa 13.12.2012 si niektorí žiaci so záujmom prezreli výstavku prác detí z PŠ v Galérii P.M. Bohúňa v L. Miluláši, pod názvom Umenie zábava a lieči.

Detail

20.12.2016

ŠPORTOVO RELAXAČNÁ ČINNOSŤ

ŠPORTOVO RELAXAČNÁ ČINNOSŤ

V rámci sviatku l. mája sme uskutočnili športovo relaxačné činnosti, kde si žiaci zmerali sily v piatich súťažných disciplínach, hod loptičkou do koša, driblovanie, krúženie kruhom, fúrik, hod do cieľa. Odmenení boli všetci žiaci sladkou odmenou a víťazi aj vecnou.

Detail