Obsah

Milí žiaci

od 12.4.2021 prechádzame na prezenčnú formu vyučovania.

Nezabudnite sa preukázať pri vstupe do školy   čestným vyhlásením rodičov, že prichádzate z bezinfekčného prostredia a Vašim negatívnym sedemdňovým  antigénovým alebo PCR testom.

 

V škole a ŠI dodržujte všetky  nariaderné protipandemické opatrenia              Ruky - Odstup - Respirátor.

 

Školský Internát je v prevádzke od 11.4.2021 od 16.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Správy

Rozhodnutie o obnove vyučovania 2

Rozhodnutie o obnove vyučovania

V prílohe nájdete dokument z Ministera školstva, vedy, výskumu a športu v súvislosti s obnovou vyučovania v našej škole. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
Informácie pre žiakov v školskom roku 2020/2021 1

Informácie pre žiakov v školskom roku 2020/2021

Pokyny a informácie pre školský rok 2020/2021 celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 1

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

Milí žiaci, 
dňa 30. júna 2020 o 8.30 hod. sa stretneme v škole pri odovzdávaní učebníc a vyhodnotení študijných výsledkov za školský rok 2019/2020. Po vyhodnotení vám budú vydané výročné vysvedčenia.                  celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Prerušenie vyučovania 1

Prerušenie vyučovania v Odbornom učilišti.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR - plošné uzatvorenie všetkých škôl a školských zariadení od 16. marca do odvolania. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Michal Vrbka
#

VYCHÁDZKA K PAMÄTNÍKU HÁJ NICOVÔ 2015

V mesiaci máj pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia mesta, Liptovský Mikuláš sme spolu so žiakmi v rámci vychádzky položili kyticu vďaky k pamätníku padlých na Háji Nicovô. celý text

ostatné | 20. 12. 2016 | Autor:
#

ROZLÚČKOVÝ VEČIEROK S TRETIAKMI 2015

V mesiaci jún sme sa rozlúčili s našimi tretiakmi, milým kultúrnym programom, ktorý si žiaci pre svojich spolužiakov a vychovávateľov pripravili. Tancom, spevom, hovoreným slovom nám spríjemnili popoludnie. Rozlúčka bola milým ukončením pôsobenia žiakov na našom OU a ŠI. celý text

ostatné | 20. 12. 2016 | Autor:
#

PREVZATIE OCENENIA 2015

V mesiacoch máj, jún a október 2015 žiaci našej školy pod vedením vychovávateliek sa zúčastňovali  tvorivých dielní v budove bývalej evanjelickej fare, kde žiaci tvorili súťažné práce z diel Štúrovcov rôznymi technikami. celý text

ostatné | 20. 12. 2016 | Autor:
#

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV 2015

Dňa 22.10.2015 žiačky našej školy Havrilová Katarína a Kováčová Miroslava pod vedením vychovávateľky Bc. Hliničanovej sa zúčastnili X. ročníka celoštátnej OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV žiakov Odborných učilíšť a reedukačných centier v Košiciach. Z 15-tich družstiev sa žiačky našej školy umiestnili v prvej päťke. Za tento úspech im vyslovujeme pochvalu celý text

ostatné | 20. 12. 2016 | Autor:

Termíny prázdnin

Prázdniny v školskom roku 2018/2019 celý text

ostatné | 19. 12. 2016 | Autor:

AGILITY – PSÍK V KOLEKTÍVE ŽIAKOV 2015

Agility – Jedno pekné popoludnie sme sa spolu so žiakmi stretli za účasti cvičiteľky slečny Zuzany Čenkovej a jej psíka v spoločenskej miestnosti školského internátu, kde nám prezentovala schopnosti svojho zverenca, ktoré si osvojil počas tréningov. Psík sa zúčastňuje aj rôznych súťaží v rámci Slovenska. Žiaci toto stretnutie privítali s nadšením a so záujmom si celé vystúpenie psíka užili. celý text

ostatné | 31. 12. 2015 | Autor:

CELOSLOVENSKÉ ŠPORTOVÉ HRY DIEVČAT 2015

V dňoch 12-13.mája 2015 sa konal 36. ročník Celoslovenských športových hier dievčat v Trnave. Súťažilo sa v disciplínach: volejbal a ľahká atletika. V atletike sme získali 2 druhé miesta (beh na 60m a skok do diaľky) a jedno prvé (vrh guľou). Celkove v atletike sme obsadili tretie miesto. Vo volejbale sme skončili na druhom mieste. celý text

ostatné | 15. 5. 2015 | Autor: