Obsah

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY

Správa o VVV

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

Správa 2017-2018.doc Stiahnuté: 71x | 16.01.2019

Správa o VVV

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

Správa 2016-2017.doc Stiahnuté: 36x | 16.01.2019

Správa o vychovno-vyučovacích výsl. za šk. rok 2012-2013

správa-o-vychovno-vyučovacích-výsl.-za-šk.-rok-2012-2013.docx Stiahnuté: 121x | 13.06.2017

Správa o výchovno-vzdel.č. za šk. rok 2014-2015

správa-2014-2015.doc Stiahnuté: 277x | 13.06.2017

Správa o výchovno-vzdel. č. za šk.rok 2015-2016

správa-o-výchovno-vzdel.-č.-za-šk.rok-2015-2016.doc Stiahnuté: 89x | 13.06.2017

SÚHRNNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

Komentár k S. S. O. H. - 2018

Komentár k S. S. O. H. 2018.pdf Stiahnuté: 23x | 29.04.2019

S. S. O. H. - 2018

S. S. O. H. 2018.pdf Stiahnuté: 22x | 29.04.2019

Komentár k S. S. O. H. - 2017

Komentár k S. S. O. H. - 2017

komentár-k-súhrnnnej-správe-2017 - kópia.doc Stiahnuté: 40x | 17.01.2019

S. S. O. H. - 2017

Súhrnná správa o hospodárení

SSOH - VEWVQPZFJHB.pdf Stiahnuté: 33x | 17.01.2019

Komentár k SSOH 2016

komentár k SSOH 2016.doc Stiahnuté: 69x | 08.11.2017

S. S. O. H. 2016

OXPYVQCVCN - SSOH 2016.pdf Stiahnuté: 58x | 08.11.2017

Komentar k súhrnnej správe o hospodárení 2015

komentar.pdf Stiahnuté: 92x | 13.06.2017

s_s_o_h_2015

s_s_o_h_2015.pdf Stiahnuté: 60x | 13.06.2017

INFORMÁCIE O PROJEKTE ESF 2014-2015

Informácie o projekte ESF 2014-2015

informÁcie o projekte esf 2014.docx Stiahnuté: 217x | 14.06.2017

Stránka

  • 1