Obsah

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY

Správa o VVV školy 2020/2021

Správa 20-21.pdf Stiahnuté: 58x | 30.11.2021

Správa o VVV školy 2019/2020

Správa 2019-2020 – kópia.docx Stiahnuté: 115x | 22.02.2021

Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch ... za šk. rok 2018/2019

Správa

Správa 2018-2019.docx Stiahnuté: 199x | 08.01.2020

Správa o VVV

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

Správa 2017-2018.doc Stiahnuté: 245x | 16.01.2019

Správa o VVV

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

Správa 2016-2017.doc Stiahnuté: 193x | 16.01.2019

Správa o vychovno-vyučovacích výsl. za šk. rok 2012-2013

správa-o-vychovno-vyučovacích-výsl.-za-šk.-rok-2012-2013.docx Stiahnuté: 318x | 13.06.2017

Správa o výchovno-vzdel.č. za šk. rok 2014-2015

správa-2014-2015.doc Stiahnuté: 507x | 13.06.2017

Správa o výchovno-vzdel. č. za šk.rok 2015-2016

správa-o-výchovno-vzdel.-č.-za-šk.rok-2015-2016.doc Stiahnuté: 328x | 13.06.2017

SÚHRNNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

Komentár k S. S. O. H. 2021

Komentár k S. S. O. H. 2021.pdf Stiahnuté: 17x | 24.05.2022

S. S. O. H. 2021

S. S. O. H. 2021.pdf Stiahnuté: 14x | 24.05.2022

Komentár k S. S. O. H. 2020

Komentár k S. S. O. H..pdf Stiahnuté: 77x | 17.09.2021

S. S. O. H. 2020

S. S. O. H. 2020.pdf Stiahnuté: 48x | 16.06.2021

Komentár k S. S. O. H. 2019

Komentár k S. S. O. H. 2019.pdf Stiahnuté: 129x | 12.06.2020

S. S. O. H. 2019

S. S. O. H. 2019.pdf Stiahnuté: 106x | 12.06.2020

Komentár k S. S. O. H. - 2018

Komentár k S. S. O. H. 2018.pdf Stiahnuté: 164x | 29.04.2019

S. S. O. H. - 2018

S. S. O. H. 2018.pdf Stiahnuté: 152x | 29.04.2019

Komentár k S. S. O. H. - 2017

Komentár k S. S. O. H. - 2017

komentár-k-súhrnnnej-správe-2017 - kópia.doc Stiahnuté: 181x | 17.01.2019

S. S. O. H. - 2017

Súhrnná správa o hospodárení

SSOH - VEWVQPZFJHB.pdf Stiahnuté: 214x | 17.01.2019

Komentár k SSOH 2016

komentár k SSOH 2016.doc Stiahnuté: 204x | 08.11.2017

S. S. O. H. 2016

OXPYVQCVCN - SSOH 2016.pdf Stiahnuté: 222x | 08.11.2017

Stránka