Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.12.2018

ProCeS

431

neuvedená

OU Liptovský Mikuláš

ProCes, s.r.o.

18.09.2018

Zmluva o certifikáte SSL

430

neuvedená

Galileo Corporation, s.r.o.

OU Liptovský Mikuláš

31.08.2018

Zmluva o poskytovaní stravovania a ubytovania pre dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou

S2/18;19

neuvedené

Detský domov

OU Liptovský Mikuláš

31.08.2018

Zmluva o odbere stravy a poskytnutia ubytovania

S1/18;19

neuvedené

DD Ratolesť

OU Liptovský Mikuláš

31.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

429

neuvedená

Galileo Corporation, s.r.o.

OU Liptovský Mikuláš

23.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

428

neuvedená

O2

OU Liptovský Mikuláš

13.03.2018

Rámcová zmluva

426

neuvedené

D. H. Komplet, s.r.o.

OU Liptovský Mikuláš

09.03.2018

Mandátna zmluva

427

neuvedená

Gajos, s.r.o.

OU Liptovský Mikuláš

29.01.2018

Rámcová kúpna zmluva - ŠEVT

419

neuvedené

ŠEVT, a. s.

OU Liptovský Mikuláš

05.01.2018

LIkvidáciaa odpadu - kuchyňa

425

neuvedené

LikvidatorLM

OU Liptovský Mikuláš

05.01.2018

Rámcová zmluva - INMEDIA

423

neuvedená

Inmedia spol., s.r.o.

OU Liptovský Mikuláš

05.01.2018

Kúpna zmluva

424

neuvedená

Liptovské pekárne

OU Liptovský Mikuláš

05.01.2018

Kúpna zmluva - Fruktal

422

neuvedená

Fruktal, s.r.o.

OU Liptovský Mikuláš

05.01.2018

Kúpna zmluva - Mikonmikuláš

420

neuvedená

Mikonmikuláš, s.r.o.

OU Liptovský Mikuláš

05.01.2018

Rámcová kúpna zmluva - Bidfood

421

neuvedená

Bidfood Slovakia, s.r.o.

OU Liptovský Mikuláš

11.12.2017

Záručné a servisné podmienky

13/2017

255,12 EUR Dvestopäťdesiatpäť eur dvanásť centov

ProCes, s.r.o.

OU Liptovský Mikuláš

11.12.2017

Zmluva o dodávke plynu - dodatok

7/2017

Neuvedené

SPP, a.s.

OU Liptovský Mikuláš

16.11.2017

Slovak Telekom

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok;

Neuvedené

OU Liptovský Mikuláš

Slovak Telekom

16.11.2017

Slovak Telekom

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok

Neuvedené

OU Liptovský Mikuláš

Slovak Telekom

14.11.2017

Slovak Telekom

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok;

Neuvedená

OU Liptovský Mikuláš

Slovak Telekom

01.06.2017

Dodatok č. 2 k zmluve č. 14/2014

Dodatok č. 2 k zmluve č. 14/2014

Neuvedené

Ozeta Neo, a.s.

OU Liptovský Mikuláš

26.04.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

59 998,09 EUR

Rosseč, s.r.o.

OU Liptovský Mikuláš

26.04.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

51 994,74 EUR

Rosseč, s.r.o.

OU Liptovský Mikuláš

30.03.2017

Zmluva o prevádzke webového sídla

Zmluva o prevádzke webového sídla

180,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o.

OU Liptovský Mikuláš

30.03.2017

Zmluva o vytvorení webového sídla

Zmluva o vytvorení webového sídla

680,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o.

OU Liptovský Mikuláš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: