Obsah

Poradné  orgány  školy

 

Metodické združenie

Predseda školského MZ: 

Bc. Magdaléna Fodorová

 

Vedúci PK triednych učiteľov: 

Bc. Miriam Korčeková

 

Vedúci PK učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov: 

Mgr. Jaroslava Palove

 

Vedúci PK učiteľov odborných predmetov pre odbory:
  • OPS, Mur, Mal,:   Ing. Smitka Stanislav
  • P, C:                      Bc. Vladislava Urbanová
  • Tk., Opa :             Bc. Iveta Ivanidesová

 

Vedúca PK MOV pre uč. odbory:   

Bc. Ľubica Uličná

 

Vedúci PK majstrov odborného výcviku pre odbory:
  • MUR, MAL:         Ing. Stanislav Smitka 
  • Pek, Cuk:            Bc. Vladislava Urbanová
  • SDP, OPA:           Bc. Iveta Ivanidesová
  • OPS:                    Ing. Kvetoslava Čániová 

 

Vedúci pre Praktickú školu:     

Mgr. Alena Žišková

 

Vedúca PK pre VMV:                  

Bc. Jana Hliničanová

 

 

Rada školy

 

Predseda:

Mgr.Alena Žišková

 

Podpredseda:

Bc. Ľubica Uličná

 

Členovia:

Mgr. Jaroslava Paľove

Alena Labajová

Oľga Moravová 

Radoslava Debnárová

Eva Včeláková 

Mgr. Jana Černická

RNDr. Dana Čuláková, PhD

Ing. Ján Polák

Ing. Jaroslav Hičík