Obsah

Pedagogickí  zamestnanci

 

Riaditeľ školy

Ing. Vítěslav Papřok

 

Zástupca riaditeľa školy

Mgr. Svetlana Dzureková

 

Hlavná majsterka odbornej výchovy

Bc. Ľubica Uličná

 

Učitelia

Ing. Kvetoslava Čániová - Odborné učilište internátne 

Mgr. Svetlana Dzureková - Odborné učilište internátne 

Ing. Vítěslav Papřok - Odborné učilište internátne 

PhDr. Jana Vechterová - Praktická škola

Mgr. Alena Žišková - Praktická škola

 

 

Triedny učiteľ - Odborné učilište internátne

Trieda

  1.  

Ing. Kvetoslava Čániová

1.A

  1.  

Bc. Miriam Korčeková

1. C

  1.  

Bc. Magdaléna Fodorová

2. C

2. G

  1.  

Bc. Iveta  Ivanidesová

2. F

 2. D

  1.  

Bc. Vladislava Urbanová

3. C

3. G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedny učiteľ -  Praktická škola

Trieda

  1.  

Mgr. Alena Žišková

1.PŠ

  1.  

PhDr. Jana Vechterová

2.PŠ

3.PŠ

 

 

 

 

 

 

 

Majstri odbornej výchovy

Bc. Magdaléna Fodorová 

Bc. Daniel Choma 

Bc. Iveta Ivanidesová 

Bc. Miriam Korčeková 

Mgr. Jaroslava Paľove

Ing. Stanislav Smitka 

Bc. Ľubica Uličná

Bc. Vladislava Urbanová 

 

Pedagogický asistent učiteľa

Mgr. Marta Klasovitá

 

Výchova mimo vyučovania

Božena Matejková  -  vedúca vychovávateľka

Bc. Jana Hliničanová

Jelena Šmihulová - pomocná vychovávateľka

 

Nepedagogickí  zamestnanci

Mgr. Ivona Jančušová  -  vedúca ekonomického úseku

Alena Labajová  -  vedúca školskej kuchyne

Jana Daňová  -  soc. pracovníčka

 

Zdena Grísniková  -  hlavná kuchárka

Zoja Jandová  -  hlavná kuchárka

Danuša Kucháriková  -  pomocná kuchárka

 

Eva Kmeťová  -  upratovačka

Renáta Šimčeková  -  upratovačka

Jaroslav Labaj -  školník, údržbár, vodič, obsluha plyn. kotolní