Obsah

Pedagogickí  zamestnanci

 

Riaditeľ školy:

Ing. Vítěslav Papřok

 

Zástupca riaditeľa školy:

Mgr. Svetlana Dzureková

 

Hlavná majsterka odbornej výchovy

Bc. Ľubica Uličná

 

Učitelia:

Ing. Kvetoslava Čániová - OU 

Mgr. Svetlana Dzureková - OU

Ing. Vítěslav Papřok - OU

Ing. Stanislav Smitka - OU

 

PhDr. Jana Vechterová - PŠ;

Mgr. Alena Žišková - PŠ

 

Majstri OV:

Bc. Magdaléna Fodorová - tr. uč. 1. CUK; 1. PEK

Daniel Choma 

Bc. Iveta Ivanidesová - tr. uč. 1. TKČ, 1. OPS

Bc. Miriam Korčeková - tr. uč. 3. CUK

Mgr. Jaroslava Paľove - tr. uč. 3. MUR; 3. PEK

Bc. Ľubica Uličná

Bc. Vladislava Urbanová - tr. uč. 2. CUK; 2. PEK

 

Asistent učiteľa:

Mgr. Marta Klasovitá

 

Vychovávatelia:

Božena Matejková  -  vedúca vychovávateľka

Bc. Jana Hliničanová

Jelena Šmihulová - pomocná vychovávateľka

 

Nepedagogickí  zamestnanci

 

Mgr. Ivona Jančušová  -  vedúca ekonomického úseku

Alena Labajová  -  vedúca školskej kuchyne

Jana Daňová  -  soc. pracovníčka

 

Zdena Grísniková  -  hlavná kuchárka

Zoja Jandová  -  hlavná kuchárka

Danuša Kucháriková  -  pomocná kuchárka

 

Eva Kmeťová  -  upratovačka

Renáta Šimčeková  -  upratovačka

Jaroslav Labaj -  školník, údržbár, vodič, obsluha plyn. kotolní