Obsah

Pedagogickí  zamestnanci

 

Riaditeľ školy

Ing. Vítěslav Papřok

 

Zástupca riaditeľa školy

Mgr. Svetlana Dzureková

 

Hlavná majsterka odbornej výchovy

Bc. Ľubica Uličná

 

Učitelia

Ing. Kvetoslava Čániová - Odborné učilište internátne 

Mgr. Svetlana Dzureková - Odborné učilište internátne 

Ing. Vítěslav Papřok - Odborné učilište internátne 

PhDr. Jana Vechterová - Praktická škola

Mgr. Alena Žišková - Praktická škola

 
Majstri odbornej výchovy

Bc. Magdaléna Fodorová 

Bc. Daniel Choma 

Bc. Iveta Ivanidesová 

Bc. Miriam Korčeková 

Mgr. Jaroslava Paľove

Ing. Stanislav Smitka 

Bc. Ľubica Uličná

Bc. Vladislava Urbanová 

 

Pedagogický asistent učiteľa

Mgr. Marta Klasovitá

 

Výchova mimo vyučovania

Bc. Jana Hliničanová -  vedúca vychovávateľka

Ing. Milan Blaňar - vychovávateľ

Jelena Šmihulová - pomocná vychovávateľka

 

Nepedagogickí  zamestnanci

Ing. Lucia Zelenková  -  vedúca ekonomického úseku

Alena Labajová  -  vedúca školskej kuchyne

Jana Daňová  -  sociálna pracovníčka

 

Zdena Grísniková  -  hlavná kuchárka

Danuša Kucháriková  -  hlavná kuchárka

Renáta Šimčeková  -  pomocná kuchárka

 

Eva Kmeťová  -  upratovačka

Soňa Dukatarov Mudroňová  -  upratovačka

Jaroslav Labaj -  školník, údržbár, vodič, obsluha plynovej kotolne

 

Triedny učiteľ - Odborné učilište internátne

Trieda

  1.  

Ing. Kvetoslava Čániová

1.D

2.A

  1.  

Bc. Miriam Korčeková

1.C

2. C

  1.  

Bc. Magdaléna Fodorová

3. C

3. G

  1.  

Bc. Ľubica Uličná

3. F

 1.G

 2.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedny učiteľ -  Praktická škola

Trieda

  1.  

PhDr. Jana Vechterová

1.PŠ

  1.  

Mgr. Alena Žišková

2.PŠ

3.PŠ